Ultrazvočni merilniki pretoka

20+ let izkušenj s proizvodnjo

Načelo delovanja območne hitrosti

Načelo delovanja območne hitrosti

DOF6000  principle

6000 DOFserijski merilnik pretoka z odprtim kanalom uporablja Doppler v neprekinjenem načinu.Za zaznavanje hitrosti vode se ultrazvočni signal prenese v vodni tok in odmevi (odsevi), ki se vrnejo od delcev, suspendiranih v vodnem toku, se sprejmejo in analizirajo, da se izloči Dopplerjev premik (hitrost).Prenos je neprekinjen in sočasno s sprejemom vrnjenega signala.

Med merilnim ciklom Ultraflow QSD 6537 oddaja neprekinjen signal in meri signale, ki se vračajo iz razpršilnikov kjerkoli in povsod vzdolž žarka.Te se razrešijo na povprečno hitrost, ki jo je mogoče povezati s hitrostjo toka kanala na ustreznih mestih.

Sprejemnik v instrumentu zazna odbite signale in ti signali se analizirajo s tehnikami digitalne obdelave signalov.

Merjenje globine vode – ultrazvočno
Za merjenje globine Ultraflow QSD 6537 uporablja časovno razpon letenja (ToF).To vključuje prenos ultrazvočnega signala navzgor na površino vode in merjenje časa, ki je potreben, da instrument sprejme odmev s površine.Razdalja (globina vode) je sorazmerna s časom prehoda in hitrostjo zvoka v vodi (popravljeno za temperaturo in gostoto).
Največja ultrazvočna meritev globine je omejena na 5 m.

Merjenje globine vode – tlak
Mesta, kjer voda vsebuje velike količine odpadkov ali zračnih mehurčkov, morda niso primerna za ultrazvočno merjenje globine.Ta mesta so bolj primerna za uporabo tlaka za določanje globine vode.

Merjenje globine na podlagi tlaka je lahko uporabno tudi na mestih, kjer instrumenta ni mogoče postaviti na tla pretočnega kanala ali ga ni mogoče namestiti vodoravno.

Ultraflow QSD 6537 je opremljen s senzorjem absolutnega tlaka 2 bara.Senzor se nahaja na spodnji strani instrumenta in uporablja temperaturno kompenzirani digitalni senzor tlaka.

lanry 6537 sensor function EN

Kadar se uporabljajo senzorji globinskega tlaka, bo sprememba atmosferskega tlaka povzročila napake v prikazani globini.To se popravi tako, da se atmosferski tlak odšteje od izmerjenega globinskega tlaka.Za to je potreben senzor barometričnega tlaka.V kalkulator DOF6000 je bil vgrajen modul za kompenzacijo tlaka, ki bo nato samodejno kompenziral nihanja atmosferskega tlaka in tako zagotovil natančno merjenje globine.To omogoča Ultraflow QSD 6537, da poroča dejansko globino vode (tlak) namesto zračnega tlaka in vodne višine.

Temperatura
Za merjenje temperature vode se uporablja polprevodniški temperaturni senzor.Na hitrost zvoka v vodi in njeno prevodnost vpliva temperatura.Instrument uporablja izmerjeno temperaturo za samodejno kompenzacijo te spremembe.

električna prevodnost (EC)
Ultraflow QSD 6537 je opremljen z zmogljivostjo za merjenje prevodnosti vode.Za merjenje se uporablja linearna konfiguracija štirih elektrod.Skozi vodo se pretaka majhen tok in izmeri se napetost, ki jo razvije ta tok.Instrument uporablja te vrednosti za izračun neobdelane nekorigirane prevodnosti.


Pošljite nam svoje sporočilo: